η ελληνική εταιρεία παραγωγής

χουμικών βελτιωτικών λιπασμάτων

Γιατί Χουμικά;

Περιβαλλοντικό πλεονέκτημα

Τα Χουμικά Συστατικά αυξάνουν τη γονιμότητα του εδάφους, θρέφοντας τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Ρυθμίζουν το pH και διασπούν τα άλατα. Bελτιώνουν τη δομή, τον αερισμό και την υδατοϊκανότητα.

Οικονομικό πλεονέκτημα

Μειώνουν την χρήση λιπάσματος 30%-50%,  αυξάνοντας την αφομοίωση τους . Η ποιότητα των καρπών είναι υψηλή και ενισχύουν την αντοχή στο stress και στις ασθένειες.

Γιατί Λεοναρδίτης;

Ο Λεοναρδίτης είναι η πιο  πλούσια και καθαρή πηγή Οργανικής Ουσίας και Χουμικών Συστατικών.

Επιλέγουμε προσεκτικά την προέλευση των κοιτασμάτων Λεοναρδίτη.

Για να έχει την μεγαλύτερη αποδοτικότητα χρειάζεται να έχει υψηλές συγκεντρώσεις και μεγαλύτερη αναλογία χουμικών οξέων και βιοενεργών καρβοξυλικών ομάδων.  

Τα Χουμικά LEON έχουν απόλυτη Χουμοποίηση με άμεση δράση από τον πρώτο μήνα.

ΧΟΥΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΕΟΝΑΡΔΙΤΗ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Στερεά βελτιωτικά

Τα βελτιωτικά εδάφους LEON περιέχουν υψηλά ποσοστά Οργανικής Ουσίας και Χουμικών Συστατικών.  Εφαρμόζονται στην βασική λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες και βελτιώνουν τη γονιμότητα κάθε εδάφους. 

Προηγούμενο
Επόμενο

Υγροί βιοδιεγέρτες

Οι Βιογιεγέρτες περέχουν συστατικά, που διεγείρουν λειτουργίες και ενισχύουν την αφομοίωση και τη δράση των θρεπτικών καθώς και την ανθεκτικότητα στο αβιωτικό στρες και στην ποιότητα των καρπών. 
Οι Βιοδιεγέρτες διαφέρουν από τα τυπικά λιπάσματα, δεν τα αντικαθιστούν αλλά είναι χρήσιμα, γιατί ενεργοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς και δρουν ανεξάρτητα. Δεν έχουν φυτοφαρμακευτική δράση και είναι κατάλληλα για Βιολογική Γεωργία. 

Προηγούμενο
Επόμενο

Εγκεκριμένα για Βιολογική πιστοποίηση

Παραγωγή και συσκευασία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 & Καν. (ΕΕ) 2018/848​
Προηγούμενο
Επόμενο

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας;

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας