Διαφορές Χουμικών από άλλα βελτιωτικά εδάφους

ΖΕΟΛΙΘΟΣ / ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ
 • Δεν περιέχει οργανική ουσία
 • Δεν αυξάνει την αφομοίωση θρεπτικών
 • Αυξάνει το πορρώδες του εδάφους για αερισμό και υδατοϊκανότητα
 • Προσροφά τοξικές οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλα
ΛΕΟΝΑΡΔΙΤΗΣ
 • Προέρχεται από Λεοναρδίτη (φυσική πηγή)
 • Γονιμοποιεί το έδαφος θρέφοντας τους μικροοργανισμούς
 • Αυξάνει την αφομοίωση θρεπτικών
 • Αυξάνει το πορρώδες του εδάφους για αερισμό και υδατοϊκανότητα
 • Χουμικά -Φουλβικά
 • Ρυθμίζει το pH του εδάφους
 • Διαλύει άλατα από προηγούμενες λιπάνσεις
 • Δεν περιέχει ζιζάνια
 • Απόλυτη χουμοποίηση. Λόγος C/N 8-9
ΒΙΟ
ΚΟΠΡΙΑ
 • Περιέχει οργανική ουσία
 • Αυξάνει το πορρώδες του εδάφους για αερισμό και υδατοϊκανότητα
 • Χουμικά - Φουλβικά
 • Μερική χουμοποίηση. Λόγος C/N 20-30
 • Περιέχει άλατα
 • Ζιζάνια

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας;