Διαφυλλική λίπανση

Πολλοί πιστεύουν ότι η διαφυλλική λίπανση είναι καλύτερη από την λίπανση μέσω εδάφους και ότι σχετίζεται με υψηλότερη παραγωγή και καλύτερη ποιότητα καρπών.

Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά ερωτήματα και μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από την πρακτική αυτή.

Η διαφυλλική λίπανση είναι μια κοινή πρακτική εφαρμογής θρεπτικών στο φυτό δια μέσου του φυλλώματος. Περιλαμβάνει την εφαρμογή λιπασμάτων διαλυμένων σε νερό, με τη μορφή σπρέι κατευθείαν στην επιφάνεια του φύλλου.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΥΜΕ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ;

Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, η διαφυλλική λίπανση εμφανίζει πλεονεκτήματα έναντι της εδαφικής εφαρμογής.

Περιοριστικοί παράγοντες: Η διαφυλλική λίπανση προτείνεται όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες περιορίζουν την πρόσληψη θρεπτικών από τις ρίζες. Τέτοιες συνθήκες περιλαμβάνουν υψηλό ή χαμηλό pH εδάφους, υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή εδαφική υγρασία, ασθένειες των ριζών, παρουσία παρασίτων που επηρεάζουν την πρόσληψη θρεπτκών, ανισορροπία θρεπτικών στο έδαφος κ.τ.λ.

Για παράδειγμα η διαθεσιμότητα των μικροθρεπτικών είναι εξαιρετικά μειωμένη σε υψηλά pH. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η διαφυλλική εφαρμογή λιπάσματος μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προμήθεια του φυτού με μικροθρεπτικά.

Συμπτώματα έλλειψης θρεπτικών: Ένα από τα πλεονεκτήματα της διαφυλλικής λίπανσης είναι η γρήγορη απόκριση του φυτού στην εφαρμογή θρεπτικών.

Η αποτελεσματικότητα της πρόσληψης θρεπτικών θεωρείται ότι είναι 8-9 φορές μεγαλύτερη όταν τα θρεπτικά εφαρμόζονται διαφυλλικά από ότι όταν εφαρμόζονται δια μέσου του εδάφους.

Έτσι όταν ένα σύμπτωμα εμφανιστεί, μια γρήγορη αλλά προσωρινή μέθοδος αντιμετώπισης, θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή του θρεπτικού μέσω διαφυλλικού ψεκασμού.

Συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης: Τα φυτά απαιτούν διαφορετικές ποσότητες θρεπτικών σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να ελεγχθεί η ισορροπία των θρεπτικών στο έδαφος. Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί των απαραίτητων θρεπτικών στα βασικά στάδια ανάπτυξης του φυτού μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγή και την ποιότητα.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Περιορισμένη δοσολογία: Τα θρεπτικά που εφαρμόζονται με διαφυλλικούς ψεκασμούς δεν μπορούν να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες του φυτού.

Φυτοτοξικότητα: Η εφαρμογή υψηλής συγκέντρωσης θρεπτικών μέσω διαφυλλικών ψεκασμών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φύλλα, καθώς το νερό εξατμίζεται και παραμένουν άλατα στα φύλλα.

Υψηλό κόστος: Λόγω της φυτοτοξικότητας, απαιτούνται συχνοί ψεκασμοί με μικρή ποσότητα θρεπτικών. Παρά τις χαμηλές συγκεντρώσεις, οι συχνοί ψεκασμοί είναι υπερβολικά κοστοβόροι και καθόλου πρακτικοί.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Διάφοροι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα:

  • Το pH του διαλύματος για τον διαφυλλικό ψεκασμό: Τα θρεπτικά θα πρέπει να είναι σε διαλυτή μορφή έτσι ώστε το φυτό να μπορεί να τα απορροφήσει. Το pH επηρεάζει τη διαλυτότητα των θρεπτικών και την αλληλεπίδραση τους με άλλες ενώσεις μέσα στο νερό. Γενικά όξινο pH βελτιώνει τη διείσδυση των θρεπτικών δια μέσου των επιφανειών του φύλλου.

Επίσης το pH επηρεάζει την διαφυλλική απορρόφηση των θρεπτικών με τρεις ακόμα τρόπους:

-Επηρεάζει το φορτίο της επιδερμίδας (κέρινη επιφάνεια που καλύπτει το φύλλο) και συνεπώς και την εκλεκτικότητα των ιόντων

-Η ιονική μορφή των θρεπτικών εξαρτάται από το pH ,άρα το pH επηρεάζει τον βαθμό διεισδυτικότητας

-To pH μπορεί να επηρεάσει την φυτοτοξικότητα των ενώσεων.

Συμπερασματικά το pH του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο εφαρμοζόμενο θρεπτικό.

Χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών: Οι επιφανειοδραστικές ουσίες συμβάλλουν στην ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος. Αυξάνουν την συγκράτηση του ψεκαστικού διαλύματος στην επιφάνεια του φύλλου, μειώνοντας την επιφανειακή τάση των σταγονιδίων.

Χωρίς τη χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών:

  • Ώρα της ημέρας: Η καλύτερη ώρα για την εφαρμογή διαφυλλικού ψεκασμού είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν τα στόματα είναι ανοιχτά. Η διαφυλλική λίπανση δεν προτείνεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους  27° C.
  • Μέγεθος σταγονιδίων: Μικρότερα σταγονίδια, καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του διαφυλλικού ψεκασμού. Παρόλα αυτά όταν τα σταγονίδια είναι πολύ μικρά (μικρότερα από 100 μικρά), μπορεί να γλιστρήσουν.
  • Όγκος ψεκαστικού: Ο όγκος του ψεκαστικού έχει σημαντική επίδραση στην απορρόφηση των θρεπτικών. Ο όγκος του ψεκαστικού πρέπει να είναι τέτοιος έτσι ώστε να επαρκεί για την πλήρη κάλυψη ολόκληρου του φυτού, αλλά όχι τόσο μεγάλος ώστε να γλιστράει από τα φύλλα.