Μετασυλλεκτική λίπανση

Η σημασία της μετασυλλεκτικής λίπανσης και θρέψης ή αλλιώς της επικουρικής λίπανσης των οπωρώνων, χρόνο με το χρόνο αποδεικνύεται ολοένα και πιο σημαντική. Μετά τη συγκομιδή των καρπών απομακρύνεται από τα φυτά και το έδαφος υψηλή ποσότητα θρεπτικών στοιχείων και υδατανθράκων τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν.

Η εφαρμογή λιπασμάτων μετά το πέρας της συγκομιδής των καρπών και πριν την έναρξη του χειμώνα, αποτελεί μία σημαντική κίνηση στη διαχείριση των οπωροφόρων δένδρων και στοχεύει στην αναπλήρωση των αποθεμάτων των θρεπτικών στοιχείων πριν από τη χειμερινή περίοδο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί:

 • Καλύτερη ανθοφορία
 • Υψηλότερο ποσοστό καρπόδεσης
 • Γρηγορότερη ανάπτυξη της κόμης κατά τη διάρκεια της επόμενης εαρινής περιόδου
 • Μεγαλύτερη αντοχή σε παγετούς
 • Υψηλότερη αποθήκευση υδατανθράκων και πρωτεϊνών στο ξύλο
 • Αποφυγή σε σημαντικό βαθμό της παρενιαυτοφορίας σε κάποια είδη φυτών όπως η ελιά, ή η μειωμένη καρπόδεση σε άλλα είδη όπως στα μηλοειδή, εσπεριδοειδή, ροδιές κλπ.

“Την επόμενη άνοιξη παρατηρείται απρόσκοπτη σύνθεση αυξινών, λόγω επάρκειας ψευδαργύρου, για καλύτερη ανθοφορία κι επομένως καλύτερη και πλουσιότερη καρπόδεση.”

Η προσθήκη ιχνοστοιχείων βόριου, ψευδάργυρου, μαγνήσιού, ασβεστίου και αζώτου, με διαφυλλικές εφαρμογές, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία αποθησαύρισης σημαντικών θρεπτικών στοιχείων στο ξύλο και τη ρίζα. Ενισχύουν την ανθεκτικότητα των φυτών έναντι στο ψύχος του χειμώνα και τους παγετούς της άνοιξης, καθώς αυξάνουν τη συγκέντρωση ηλεκτρολυτών στους κυτταρικούς χυμούς κι ενισχύουν τα κυτταρικά τοιχώματα. Την επόμενη άνοιξη παρατηρείται απρόσκοπτη σύνθεση αυξινών, λόγω επάρκειας ψευδαργύρου, για καλύτερη ανθοφορία κι επομένως καλύτερη και πλουσιότερη καρπόδεση.

“οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές διαφυλλικών σκευασμάτων, θα πρέπει να ξεκινούν από τα μέσα καλοκαιριού μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου, δηλαδή όταν το φύλλωμα είναι ακόμα υγιές και πράσινο”

Οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές λιπασμάτων θα πρέπει να γίνονται όσο τα φυτά έχουν ακόμη πλούσιο και υγιές φύλλωμα, δηλαδή πριν την περίοδο της φυσιολογικής γήρανσης, του μεταχρωματισμού και της πτώσης των φύλλων. Επιπλέον πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψιν:

 • Η περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία
 • Η απόδοση
 • Οι ετήσιες ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία
 • Το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων που έχουν ήδη προσδοθεί έως τη συγκομιδή
 • Οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.

Ανάλογα με την καλλιέργεια, οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές διαφυλλικών σκευασμάτων, θα πρέπει να ξεκινούν από τα μέσα καλοκαιριού μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου, δηλαδή όταν το φύλλωμα είναι ακόμα υγιές και πράσινο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη υγιούς ιστού στη  φυλλική επιφάνεια για παραγωγή υδατανθράκων, καθώς και για καλύτερη και γρηγορότερη απορρόφηση βορίου, ψευδαργύρου, αζώτου κι ασβεστίου.