10 Τρόποι που οι Βιοδιεγέρτες συμβάλλουν στην Διατροφική ασφάλεια

Στις επόμενες δεκαετίες, το κλίμα, ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η αύξηση των τιμών των τροφίμων και οι περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες θα έχουν σημαντικές αλλά αβέβαιες επιπτώσεις στην εξασφάλιση των τροφίμων.

Η γεωργική παραγωγή πρέπει ν’ αυξηθεί κατά περίπου 60-70% από τα σημερινά επίπεδα για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση τροφίμων το 2050. Η επιλογή για καλλιέργεια περισσότερων εκταρίων γης δεν υπάρχει στην πράξη. Για το λόγο αυτό, το 80% της πρόσθετης τροφής που απαιτείται θα πρέπει να προέρχεται από γη που ήδη καλλιεργείται, αλλά το 33% των εδαφών της Γης είναι ήδη υποβαθμισμένα και πάνω από το 90% θα μπορούσε να υποβαθμιστεί μέχρι το 2050.

Οι βιοδιεγέρτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη διατροφή ενός αυξανόμενου πληθυσμού και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

10 τρόποι με τους οποίους οι βιοδιεγέρτες συμβάλλουν στην ασφάλεια των τροφίμων και στη διατροφή για όλους:

  1. Αύξηση απόδοσης: Οι βιοδιεγέρτες βελτιώνουν την απόδοση της καλλιέργειας και επιτρέπουν την υψηλότερη απόδοση ανά εκτάριο διατηρώντας την ίδια χρήση άλλων παραγόντων παραγωγής όπως λιπάσματα, νερό και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  2. Βελτίωση εμπορικής ποιότητας: Βελτιώνουν τα εμπορικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως μέγεθος, χρώμα, αντοχή στο χειρισμό, διάρκεια ζωής και ικανότητα επεξεργασίας, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερη απώλεια και σπατάλη τροφίμων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας.
  3. Βελτίωση διατροφικής ποιότητας: Με τη δράση των βιοδεγερτών στη χημική σύνθεση των φρούτων, αυξάνονται τα θρεπτικά συστατικά, οι πρωτεΐνες, τα σάκχαρα και οι ενώσεις με θρεπτική δράση, ενώ μειώνεται η περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ενώσεις όπως νιτρικά άλατα στα φυλλώδη λαχανικά.
  4. Σύμμαχος της βιολογικής γεωργίας: Ενισχύουν την ανθεκτικότητα των φυτών στον περιορισμό των θρεπτικών ουσιών, κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό στα συστήματα βιολογικής παραγωγής. Αυτό μπορεί να μειώσει το χάσμα μεταξύ βιολογικών και συμβατικών αποδόσεων.
  5. Αύξηση αποτελεσματικότητας χρήσης θρεπτικών ουσιών: Κυρίως σε περιπτώσεις χαμηλής διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών, γεγονός που μειώνει την ανάγκη για χημικά λιπάσματα για την επίτευξη της ίδιας ή καλύτερης απόδοσης.
  6. Αύξηση της απόδοσης χρήσης νερού: Μεγιστοποιούν την πρόσληψη νερού και είναι κατάλληλοι για λίπανση με στάγδην άρδευση, που είναι το πιο αποτελεσματικό σύστημα άρδευσης.
  7. Βελτίωση και αποκατάσταση της γονιμότητας του εδάφους: Αυξάνουν τη βιοδιαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, διαλυτοποιόντας τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και αυξάνοντας την περιοχή απορρόφησης των ριζών. Μπορούν επίσης να μειώσουν τη συμπίεση του εδάφους που προκαλείται από βαριά μηχανήματα στο χωράφι, με περαιτέρω οφέλη για τη γονιμότητα του εδάφους.
  8. Αύξηση και αποκατάσταση της υγείας του εδάφους: Διεγείρουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών, βελτιώνοντας και αποκαθιστώντας τη βιοποικιλότητα και την υγεία του εδάφους.
  9. Βελτίωση της ανοχής των φυτών στο αβιοτικό στρες (Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή): Ενισχύουν την ανοχή των φυτών και των καλλιεργειών σε αβιοτικές καταπονήσεις, επιτρέποντας υψηλότερο επίπεδο απόδοσης σε καταστάσεις όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι βέλτιστες, κάτι που γίνεται όλο και πιο σύνηθες λόγω της κλιματικής αλλαγή και υποβάθμισης του εδάφους σε όλο τον κόσμο.
  10. Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα συστήματα καλλιέργειας: Μελέτες αξιολόγησης κύκλου ζωής έχουν δείξει ότι η εφαρμογή βιοδιεγερτικών μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στη φυτική παραγωγή, συμβάλλοντας στον μετριασμό της