Τα οργανικά εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε χούμο αντιμετωπίζουν καλύτερα ακραία καιρικά φαινόμενα

Για πολλά χρόνια, η γονιμότητα του εδάφους συνδεόταν στενά με τις αποδόσεις των καλλιεργειών αλλά όχι με την ανθεκτικότητα του εδάφους στις κλιματικές προκλήσεις. Ωστόσο, πολλές έρευνες πάνω στην βιολογική γεωργία διερευνούν την θετική επίδρασή της στο κλίμα, την βιοποικιλότητα αλλά και την αντιμετώπιση της διάβρωσης των εδαφών. Όπως βιώνουμε, ειδικά το τελευταίο καλοκαίρι στην […]

10 Τρόποι που οι Βιοδιεγέρτες συμβάλλουν στην Διατροφική ασφάλεια

Στις επόμενες δεκαετίες, το κλίμα, ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η αύξηση των τιμών των τροφίμων και οι περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες θα έχουν σημαντικές αλλά αβέβαιες επιπτώσεις στην εξασφάλιση των τροφίμων. Η γεωργική παραγωγή πρέπει ν’ αυξηθεί κατά περίπου 60-70% από τα σημερινά επίπεδα για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση τροφίμων το 2050. Η επιλογή για […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ECO-SCHEMES

Βεβαίωση της εταιρείας μας ΟΛΒΙΟ EE για τα προϊόντα λίπανσης που εντάσσονται στα οικολογικά σχήματα ECOSCHEMES – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 3941/17.06.2023 Tα παρακάτω προϊόντα μας εντάσσονται στα οικολογικά σχήματα, δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης 31.6-ΙΒ Χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες και ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 3941/17.06.2023. […]

Μετασυλλεκτική λίπανση

Η σημασία της μετασυλλεκτικής λίπανσης και θρέψης ή αλλιώς της επικουρικής λίπανσης των οπωρώνων, χρόνο με το χρόνο αποδεικνύεται ολοένα και πιο σημαντική. Μετά τη συγκομιδή των καρπών απομακρύνεται από τα φυτά και το έδαφος υψηλή ποσότητα θρεπτικών στοιχείων και υδατανθράκων τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν.

Οργανική Ουσία του εδάφους

Οργανική Ουσία είναι όλα τα οργανικά υπολείμματα φυτικής και ζωικής προέλευσης, δηλαδή όλα τα φρέσκα μέχρι και τα πλήρως αποσυνθεμένα φυτικά μέρη και όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί μικροοργανισμοί του εδάφους. Αποτελείται από: Ανόργανα συστατικά Οργανικά συστατικά Νερό και αέρα Περιέχει: Ζωντανούς ή νεκρούς μικροοργανισμούς Νεκρούς ιστούς (ρίζες, φύλλα κ.α.) Μια ευρεία μίξη άμορφων κολλοειδών […]

Διαφυλλική λίπανση

Πολλοί πιστεύουν ότι η διαφυλλική λίπανση είναι καλύτερη από την λίπανση μέσω εδάφους