10 Τρόποι που οι Βιοδιεγέρτες συμβάλλουν στην Διατροφική ασφάλεια

Στις επόμενες δεκαετίες, το κλίμα, ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η αύξηση των τιμών των τροφίμων και οι περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες θα έχουν σημαντικές αλλά αβέβαιες επιπτώσεις στην εξασφάλιση των τροφίμων. Η γεωργική παραγωγή πρέπει ν’ αυξηθεί κατά περίπου 60-70% από τα σημερινά επίπεδα για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση τροφίμων το 2050. Η επιλογή για […]

Eco-schemes

Η νέα κοινή γεωργική πολιτική που αφορά τα έτη 2023-2027, θα είναι το κλειδί για τη διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας και της δασοκομίας, καθώς και της επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τουλάχιστον το 25% των κονδυλίων των άμεσων ενισχύσεων (σε εγχώριο επίπεδο) θα προορίζεται για κάθε έτος από το 2023 έως το […]

Μετασυλλεκτική λίπανση

Η σημασία της μετασυλλεκτικής λίπανσης και θρέψης ή αλλιώς της επικουρικής λίπανσης των οπωρώνων, χρόνο με το χρόνο αποδεικνύεται ολοένα και πιο σημαντική. Μετά τη συγκομιδή των καρπών απομακρύνεται από τα φυτά και το έδαφος υψηλή ποσότητα θρεπτικών στοιχείων και υδατανθράκων τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν.

Οργανική Ουσία του εδάφους

Οργανική Ουσία είναι όλα τα οργανικά υπολείμματα φυτικής και ζωικής προέλευσης, δηλαδή όλα τα φρέσκα μέχρι και τα πλήρως αποσυνθεμένα φυτικά μέρη και όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί μικροοργανισμοί του εδάφους. Αποτελείται από: Ανόργανα συστατικά Οργανικά συστατικά Νερό και αέρα Περιέχει: Ζωντανούς ή νεκρούς μικροοργανισμούς Νεκρούς ιστούς (ρίζες, φύλλα κ.α.) Μια ευρεία μίξη άμορφων κολλοειδών […]

Διαφυλλική λίπανση

Πολλοί πιστεύουν ότι η διαφυλλική λίπανση είναι καλύτερη από την λίπανση μέσω εδάφους

Αλατότητα

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού στην πραγματικότητα αποτελεί μέτρο αλατότητας.