10 Τρόποι που οι Βιοδιεγέρτες συμβάλλουν στην Διατροφική ασφάλεια

Στις επόμενες δεκαετίες, το κλίμα, ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η αύξηση των τιμών των τροφίμων και οι περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες θα έχουν σημαντικές αλλά αβέβαιες επιπτώσεις στην εξασφάλιση των τροφίμων. Η γεωργική παραγωγή πρέπει ν’ αυξηθεί κατά περίπου 60-70% από τα σημερινά επίπεδα για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση τροφίμων το 2050. Η επιλογή για […]

Οργανική Ουσία του εδάφους

Οργανική Ουσία είναι όλα τα οργανικά υπολείμματα φυτικής και ζωικής προέλευσης, δηλαδή όλα τα φρέσκα μέχρι και τα πλήρως αποσυνθεμένα φυτικά μέρη και όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί μικροοργανισμοί του εδάφους. Αποτελείται από: Ανόργανα συστατικά Οργανικά συστατικά Νερό και αέρα Περιέχει: Ζωντανούς ή νεκρούς μικροοργανισμούς Νεκρούς ιστούς (ρίζες, φύλλα κ.α.) Μια ευρεία μίξη άμορφων κολλοειδών […]

Αλατότητα

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού στην πραγματικότητα αποτελεί μέτρο αλατότητας.

Πόσο απαραίτητο είναι το Βόριο

Η συγκέντρωση βορίου στο έδαφος κυμαίνεται από 2 έως 100 ppm με μέση συγκέντρωση στα 10ppm. Στο έδαφος βρίσκεται κυρίως στο εδαφικό διάλυμα υπό μορφή βορικού οξέος (H3BO3) και υπό μορφή διαφόρων βορικών ανιόντων. Η πρόσληψη βορίου από τα φυτά ελέγχεται από το επίπεδο βορίου στο εδαφικό διάλυμα και όχι από τη συνολική περιεκτικότητα σε […]