Βελτιωτικό εδάφους

κοπριά ορνίθων οργανική ουσία θρεπτικά συστατικά

Οργανικό βελτιωτικό εδάφους από χουμοποιημένη κοπριά ορνίθων

Το FERKOT είναι ένα οργανικό βελτιωτικό εδάφους σε στερεή μορφή. Προέρχεται από την την απόλυτης χουμοποίησης κοπριάς ορνίθων και  είναι  πλούσιο σε Οργανική Ουσία με το λόγο C/N 12-15. Δεν περιέχει ζιζάνια,  άλατα, ορμόνες και αντιβιοτικά.  Μετατρέπει άμεσα σε γόνιμο, ακόμα και το πιο άγονο έδαφος. Παραγωγή και συσκευασία σύμφωνα με Υ.Α. 217217/08-01-2004

Τρόπος αποστολής

Τα εμπορεύματα αποστέλλονται είτε με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες είτε με αυτή της επιλογής σας. Μετά από συνενόηση παραδίδονται στην περιοχή σας. Προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε τις χαμηλότερες τιμές για τους πελάτες μας και παρέχουμε απόλυτη διαφάνεια.

No products were found matching your selection.

Εγγυημένη σύνθεση

ΣΥΝΘΕΣΗ FERKOTβ/β%
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 50%-60%
(N) ΑΖΩΤΟ 1.5-2%
(P) ΦΩΣΦΟΡΟΣ 3-5%
(K) ΚΑΛΙΟ3,4-4%
pH6.5-7.5
C/N12-15
EC1290mS/m

Οφέλη οργανικής ουσίας

Βελτιώνει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους.

Οδηγεί σε καλύτερη ανάπτυξη φυτών βοηθώντας στην αφομοίωση των διαθέσιμων θρεπτικών.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;