Μάθε τι είναι

ο λεοναρδίτης τα χουμικά οξέα

Επιστήμη πίσω από τα Χουμικά - Φουλβικά

Οι χουμικές ουσίες είναι ο παράγοντας εκείνος που ρυθμίζει την ποιότητα και την γονιμότητα του εδάφους. Οι πηγές των χουμικών οξέων στη φύση είναι o λεοναρδίτης και το κόμποστ. Διαχωρίζονται με εκχύλιση σε φουλβικό οξύ, χουμικό οξύ και χουμίνη.  Το μόριο που χαρακτηρίζει περισσότερο την ποιότητα του εδάφους είναι το χουμικό οξύ, καθώς προσροφά μέταλλα και θρεπτικά και τα διαθέτει στα φυτά.

Τι είναι ο λεοναρδίτης

Ο λεοναρδίτης είναι από τη φύση του μια βιώσιμη και αποδοτική πρώτη ύλη που σχηματίζεται από τις καιρικές συνθήκες από κοιτάσματα λιγνίτη και χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς και βιομηχανίες.
Σε αντίθεση με τον κανονικό μαλακό λιγνίτη, ο λεοναρδίτης έχει υψηλότερο βαθμό οξείδωσης και επομένως περιέχει υψηλότερη αναλογία χουμικών οξέων και βιοενεργών καρβοξυλικών ομάδων.
Η καλύτερη πηγή λεοναρδίτη είναι ιζηματογενή στρώματα μαλακού λιγνίτη κοντά στην επιφάνεια, τα οποία περιέχουν χουμικά οξέα σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις

Τι είναι τα Χουμικά οξέα;

Η κλασμάτωση του χούμου, ο διαχωρισμός του δηλαδή στις επιμέρους “χουμικές ουσίες” μας δίνει τρία επιμέρους κλάσματα.

  1. Χουμικό οξύ
  2. Φουλβικό οξύ
  3. Χουμίνη

Το χουμικό οξύ αποτελεί το κύριο κλάσμα του χούμου. Μαζί με τα φουλβικά οξέα ονομάζονται “Χουμικές ουσίες”. Αποτελούν συστατικά του ίδιου συστήματος αλλά δεν είναι ταυτόσημα. Έχουν αποκλίσεις στο μοριακό βάρος και στην παρουσία ενεργών λειτουργικών ομάδων.

Το χουμικό και το φουλβικό οξύ είναι εκείνα που επιδρούν στο έδαφος και στα φυτά.

Τα Χουμικά είναι η καλύτερη πηγή οργανική ουσίας

Μάθε σε  τι διαφέρουν τα Χουμικά από άλλα βελτιωτικά εδάφους;

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας;